Palvelumme yksityishenkilöille

Hoidamme yksityisten henkilöiden toimeksiantoja useilla eri oikeudenaloilla neuvotteluteitse ja oikeudenkäynneissä.

Asianajotoimisto Hytönen Oy

asianajaja-jyvaskylahytonen-rikosoikeus

Rikosoikeus

Vahvuuteemme kuuluu rikosoikeudellisten asioiden hoitaminen. Avustamme rikosasioissa sekä rikoksesta epäiltyjä että rikoksen uhreja. Lisäksi hoidamme lähestymiskieltoasioita.

asianajaja-jyvaskylahytonen-perheoikeus

Perheoikeus

Avustamme lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa asioissa tuomioistuimissa ja follo-sovitteluissa. Hoidamme lastensuojelullisia asioita ja huostaanottoriitoja. Hoidamme omaisuuden osituksia/ erotteluja ja yhteisomistussuhteen purkamisia. Laadimme avioehtosopimuksia ja edunvalvontavaltuutuksia, osituksen esisopimuksia sekä avoliiton varallisuusjärjestelyitä koskevia sopimuksia. Toimistomme asianajajat toimivat myös käräjäoikeuden määrääminä pesänjakajina.

asianajaja-jyvaskylahytonen-perintooikeus

Perintöoikeus

Perintöoikeudellisiin palveluihimme kuuluvat perunkirjoitusten ja testamenttien laadinta, pesänselvitykset, perinnönjaot ja niiden moitteet. Toimistomme asianajajat toimivat myös käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja -jakajina. Laadimme kauppa- sekä lahjakirjoja.

asianajaja-jyvaskylahytonen-riita-aisiat

Riita-asiat

Avustamme erilaisissa riita-asioissa ja niihin liittyvissä oikeudenkäynneissä. Hoidamme esimerkiksi velkomus-, häätö- ja huoneenvuokrariitoja, henkilö-, esine- ja taloudellisiin vahinkoihin liittyviä vahingonkorvausriitoja sekä työriitoja.

asianajaja-jyvaskylahytonen-ulkomaan-aisiat

HALLINTO-OIKEUDELLISET ASIAT

Hoidamme hallinto-oikeudellisia valitusasioita. Erityisosaamiseemme kuuluu ulkomaalaisasiat. Hoidamme kaikki oleskelulupiin liittyvät valitusasiat kuten turvapaikka-, kansalaisuutta- ja työlupia koskevat oleskelulupa-asiat. Lisäksi hoidamme maasta karkoittamiseen ja käännyttämiseen liittyvät valitusasiat sekä ulkomaalaisten säilöönotto-oikeudenkäynnit.

Palvelumme yrityksille

Hoidamme yritysten liiketoimintaan liittyviä rikosasioita sekä työsuhdeasioita.

Kustannukset

Toimistomme palkkioperusteet määräytyvät asianajajaliiton yleisten ehtojen mukaisesti. Palkkio perustuu toimeksiannon suorittamisessa käytettyyn aikaan ja sen mukaisiin tuntiveloituksiin. Toimeksiannon hoitamisella voidaan asioissa, joissa työmäärä on etukäteen riittävällä tarkkuudella arvioitavissa, sopia myös enimmäis- tai kiinteä hinta.

Toimenpidekohtaista velvoitusperustetta sovelletaan tyypillisesti tavanomaisissa toimeksiannoissa kuten erilaisten asiakirjojen laadinnassa. Pienin yksittäisestä toimenpiteestä veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia. Toimiston ulkopuolella suoritettavien toimenpiteiden vaatimaksi ajaksi katsotaan myös matkaan kuluva aika. Maksuehtomme on 14 päivää netto.

Laskutusjakso on toimeksiannon mukaisesti joko määräajoin jälkikäteen tai oikeusasteittain. Toimistomme tavanomainen tuntiveloitus on 278,80 euroa sisältäen arvonlisäveron 24 % (220 € – alv 0 %).

Oikeusapu

Asiakas voi olla oikeutettu saamaan kokonaan tai osittain valtion kustantamaa oikeusapua. Oikeusapua voidaan myöntää laissa säädetyillä ehdoilla Suomen kansalaiselle tai ulkomaalaiselle, joka huomioon ottaen hänen taloudellisen asemaansa vaikuttavat seikat, ei asiaan osallisena vaikeuksitta kykene kokonaisuudessaan suorittamaan asian käsittelyn vaatimia menoja. Valtio maksaa tällöin avustajan palkkion.

Esitutkinnassa ja rikosoikeudenkäynnissä vastaajalla on tietyissä tilanteissa oikeus saada puolustaja taloudellista asemasta riippumatta. Myös vakavien väkivaltarikosten ja lähisuhdeväkivallan sekä seksuaalirikosten uhreille voidaan määrätä oikeudenkäynti avustaja jonka palkkio maksetaan valtion varoista hänen tuloistaan riippumatta.

Oikeusturvaetu

Asiakkaalla voi olla perusvakuutus (esim. kotivakuutus, työntekijäliiton jäsenyyteen sisältyvä etu tai yritysvakuutus), johon liittyy oikeusturvavakuutus. Sen perusteella voidaan korvata omavastuun ylittävä osa oikeudellisen riidan aiheuttamista kustannuksista. Oikeusturvavakuutuksen perusteella maksetaan tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset jutun hoidosta. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen korvausmuoto oikeusapuun nähden.

asianajaja-jyvaskyla-ota-yhteytta

Emme veloita

…toimeksiannon vastaanottamiseen liittyvästä alkuneuvottelusta.

Yli 24 vuoden kokemuksella

Kokemus tuo varmuutta ja selkeyttä asiasi hoitoon.

Start typing and press Enter to search